Visjon og verdier

«Smi-skolen skal være et trygt sted å være, for å bli et godt sted å lære»

SMI-skolen i Aust Agder har som mål å utvikle en best mulig organisasjon som sikrer Agder fylkeskommunes oppgave om å gi undervisning til barn/unge etter §13.2 og §13.3a i opplæringsloven. Samt videregående elever som på grunn av psykiske vansker ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet i ordinær skole. Gjennom å utvikle faglig kompetanse og trygghet hos den enkelte elev, slik at målet nåes.

 

Dette skal bygge på kjerneverdier som:

  • Respekt for den enkelte elev
  • Respekt for foreldre og samarbeidspartnere
Til toppen