Handlingsplan

Vi ønsker å:

  • tilrettelegge skolen for utvikling både av elever og ansatte.
  • ha fokus på det positive og se mulighetene i ulikhetene som de ansatte representerer.
  • ha en positiv avdelingsstruktur.
  • rose og fremsnakke hverandre.
  • være tydelig, men inkluderende.

 

HOVEDSATSINGSOMRÅDER:

  • Vedlikehold av pedagogisk mestring av vold, opplæring av nye        medarbeidere.
  • Grunnleggende ferdigheter i ulike fag.
  • Forberedelser til ny læreplan.
  • Hospitering/skolering av ansatte ute i ordinær skole.
  • SMI-skolen i det nye Agder.
Til toppen