SMI-skolen i Arendal

I 2007 fikk skolen navnet SMI-skolen, Aust-Agder. SMI står for sosiale og medisinske institusjoner. Før dette hadde den navnet Institusjonsundervisningen. Administrasjonen samt avdelingen for elever som var innskrevet ved Barne- og Familienheten ved SSA, hadde skole på Haugerød. Samme år som skolen fikk nytt navn flyttet den til Klinkenberg, i lokaler som SSHF disponerte. Plassen vi hadde til skole ble etter hvert for liten og 1. januar i 2012 flyttet denne avdelingen videre til Sykehusveien 4. Aust-Agder fylkeskommune kjøpte bygningsmassen her da UIA flyttet sin virksomhet til Grimstad. Fylkeskommunen leide så dette videre til SSHF og vi skulle da få nødvendige lokaler her. Her har vi i dag både grunnskoleavdeling og videregående avdeling. Administrasjonen ligger også her.

I 1997 ble det av Aust-Agder fylkeskommune satt opp et eget skolebygg for elever fra barnevernsinstitusjoner. Den gangen var de fylkeskommunale. I dag er dette en avdeling innenfor SMI-skolen hvor elevene går på ungdomstrinnet.

Institusjonsundervisningen/SMI-skolen har eksistert i ulike former, ulike lokaler og under ulike eiere siden 1980 årene. Skolestua på barneavdelingen på SSA har eksistert enda lengre.  

Til toppen