Samarbeidsparter

Vi har et bredt spekter av samarbeidspartnere som vi arbeider tett sammen med for de ulike elevene. Dette er både i forhold til første- og andrelinjetjenesten.

Den enkelte elev sin hjemmeskole

ABUP - Agder Barne- og ungdomspsykiatri

PPT fylkeskommunalt og kommunalt - Pedagogisk psykologiske tjenester

HABU - Habiliteringstjenesten barn og unge

SSA - Sørlandets sykehus Arendal 
Barnesenteret og Ungdomsklinikken

Barneverntjenesten 

BUF -etat  - Barne-, ungdoms- og familieetaten

Private barnevernsinstitusjoner

Politiet

Til toppen