Pedagogisk plattform

Møte hver elev med muligheter til mestringsopplevelser, både faglig og sosialt.

Være tydelige, klare og trygge rollemodeller, både som lærer og voksenperson.

Være forberedt og strukturert i forhold til undervisning.

Gi undervisning tilpasset elevens forutsetninger ut i fra læreplanens kunnskapsmål.

Til toppen