Plan for skoleåret - skoleruta

Her finner du som elev eller foresatt oversikt på når skoleåret starter og slutter samt planlagte ferie- og fridager for SMI-skolen i Arendal.

Skoleåret 2021-2022
Merknad
August Skolestart 19. august
September  
Oktober

Høstferie uke 40: 04.10.-08.10.

Fri 28.10 og 29.10 pga. FLIS-konferanse for lærere

November  
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 21. desember
Januar Skolestart tirsdag 4. januar
Februar Vinterferie uke 8: 21.02.-25.02.
Mars  
April Påskeferie fra og med 11. til og med 18. april
Mai Fri tirsdag 17. mai. Fri 26. mai (Kr.Himmelfartsdag) og 27. mai (inneklemt dag)
Juni Fri 6. juni (2. pinsedag). Siste skoledag onsdag 22. juni.

Skolerute for Agder fylkeskommune

Til toppen